Documenten

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website scholen op de kaart.
Klik hier voor meer informatie.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Via scholen op de kaart kunt u hier de schoolgids downloaden.


Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs.

GGD en maatschappelijk werk

Ilze Overbeek is onze jeugdverpleegkundige namens de GGD Noord -en Oost-Gelderland.
3 maal per jaar is er inloopspreekuur bij ons op school. Voor meer informatie over het inloopspreekuur klik HIER
Wat kan de GGD voor de ouders betekenen ?? Voor meer informatie klik HIER

Daarnaast is Buurtzorg jong onze partner bij opvoedingsvragen.
Klik hier voor meer informatie.

Respect protocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde respect(pest)protocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het respect(pest)protocol van onze school te bekijken.

Gescheiden ouders:

Klik HIER voor het protocol dat geldt binnen de school.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl