Medezeggenschapsraad

Welkom op de informatiepagina van de MR van de Oersprong.   Waarom een MR?

Wij (MR de Oersprong)  zijn deels ‘toezichthouder’ en deels ‘meedenker’. Wij doen ons best actief, samen met de directie naar de toekomst te kijken en samen na te denken over belangrijke beleidszaken binnen de school.

 Dat willen wij bereiken door:  -inzicht in beleidszaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied   -een kritische houding   -het stellen van prioriteiten die ten goede komen aan de school en de leerlingen  -meedenken over en meewerken aan een stabiele organisatie  -volgen van de GMR en de consequenties van de besluiten van de GMR voor de Oersprong   Ons mailadres: mroersprongulft@essentius.nl. 
Samenstelling MR schooljaar 2019-2020:

Oudergeleding:            

Bastiaan Matla

Gonneke Terlaak

Jurgen Weijl

Personeelsgeleding:   

Nienke te Kaat 

Saskia Koster

Yvette Overbeek

 

Vergaderingen:  De MR vergadert 5 à 6 x per schooljaar.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl