Medezeggenschapsraad

Wat is de MR:

MR staat voor: Medezeggenschapsraad. In deze raad worden allerlei onderwerpen besproken die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie denkt de MR mee over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel en ouders-leerlingen. Op onze school is een verdeling gekozen door een drietal ouders en een drie-talmleerkrachten te laten participeren in de MR.

Binnen de MR zijn de onderstaande personen actief:
- Bastiaan Matla (ouder en voorzitter)
- Gonneke Terlaak-Harbers (ouder en lid)
- Luuk Wondergem (ouder en lid)
- Yvette Overbeek (personeel en lid)
- Lisa Lubbers (personeel en lid)
- Saskia Koster (personeel en lid)

Wat kan de MR voor u betekenen?

De MR vertegenwoordigt alle leerkrachten en alle ouders; dus ook u.
Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met zaken , die de school aangaan? Dan kunt u altijd contact  met een van ons opnemen.

Mailen kan natuurlijk ook:
mroersprongulft@essentius.nl
Maar u mag ons ook altijd persoonlijk aanspreken.

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn vastgesteld:
09-10-2023
28-11-2023
12-12-2023
24-01-2024
21-03-2024
13-05-2024
02-07-2024

Met vriendelijke groet,

MR kindcentrum Oersprong

Klik hier voor het jaarverslag 2021-2022

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT