Ouderbetrokkenheid 

“Oersprong” hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Dat vraagt om duidelijke communicatie tussen ouders en school op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij ons onderwijs en andere activiteiten.
In “Oersprong” zijn we in januari 2017 gestart we met een nieuw samengestelde werkgroep van 15 ouders. Deze ouders beschrijven, samen met de leerkrachten, de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0, zodat het certificaat “Ouderbetrokkenheid 3.0” in schooljaar 2020-2021 behaald kon worden.
Hierdoor laten we zien dat we ouders zeer serieus nemen in het meedenken over ons onderwijs.
Begin juni 2021 hebben wij het certificaat ontvangen en het bordje ouderbetrokkenheid 3.0 is samen met het Leerlingen advies team (LAT) feestelijk onthuld.

Contact ouderraad

Mevr. Dorien Geerdes (penningmeester)

 

Taken Ouders

We kennen de volgende werkgroepen die door ouders uit de ouderraad of buiten de ouderraad om worden bemand: 
.Verkeersouders: zij helpen ons met de veiligheid buiten de school en hebben contacten met externe organisaties (VVN- verkeerstheater - politie)
.Bibliotheek ouders ; uitlenen van lees- en prentenboeken binnen de units.
.Kriebelteam: zij zorgen ervoor dat de school hoofdluisvrij blijft en treffen passende maatregelen.
Het kriebelteam controleert op hoofdluis.
Zou u de kinderen naar school kunnen sturen zonder gel en haarcreaties. En natuurlijk schoon gewassen haar. 
• Ouderraad (OR): Zij leveren leden aan voor de werkgroep Sint, Kerst, Carnaval,   Avondvierdaagse, Schoolreis enz.

 

Kosten

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op €15,- per kind. Van dit geld worden activiteiten bekostigd, zoals diverse feesten voor Sint, Kerst, Carnaval en Pasen.
De penningmeester van de OR zal u daarvoor vragen om een automatische incasso te tekenen. De ouderbijdrage wordt aan het begin oktober van het schooljaar afgeschreven van uw rekening. Voor nieuwe leerlingen geldt dat zodra ze op school komen ze een machtiging meekrijgen en deze kunnen invullen.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl