Ouderbetrokkenheid 

 

“Oersprong” hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Dat vraagt om duidelijke communicatie tussen ouders en school op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij ons onderwijs en andere activiteiten.

We organiseren geregeld informatieavonden, oudergesprekken en panelgesprekken.

 

Contact oudervereniging

Mevr. Esmiralda Braam (secretaris)

 

mailadres:   oroersprongulft@essentius.nl

Klik hier voor het jaarverslag van 2022-2023.

Taken Ouders

We kennen de volgende werkgroepen die door ouders uit de oudervereniging of buiten de oudervereniging om worden bemand: 
 
 

Verkeersouders: zij helpen ons met de veiligheid buiten de school en hebben contacten met externe organisaties (VVN- verkeerstheater - politie)

 

Bibliotheek ouders ; uitlenen van lees- en prentenboeken

Kriebelteam: zij zorgen ervoor dat de school hoofdluisvrij blijft en treffen passende maatregelen.
Het kriebelteam controleert op hoofdluis.

 

Oudervereniging (OR): Zij leveren leden aan voor de werkgroep Sint, Kerst, Carnaval,  avondvierdaagse, schoolreis enz.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT