Ouderbetrokkenheid 

“Oersprong” hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Dat vraagt om duidelijke communicatie tussen ouders en school op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij ons onderwijs en andere activiteiten.
In “Oersprong” zijn we in januari 2017 gestart we met een nieuw samengestelde werkgroep van 15 ouders. Deze ouders beschrijven, samen met de leerkrachten, de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0, zodat het certificaat “Ouderbetrokkenheid 3.0” in schooljaar 2020-2021 behaald kon worden.
Hierdoor laten we zien dat we ouders zeer serieus nemen in het meedenken over ons onderwijs.
Begin juni 2021 hebben wij het certificaat ontvangen en het bordje ouderbetrokkenheid 3.0 is samen met het Leerlingen advies team (LAT) feestelijk onthuld.

Contact oudervereniging

Mevr. Dorien Geerdes (penningmeester)

 

Taken Ouders

We kennen de volgende werkgroepen die door ouders uit de oudervereniging of buiten de oudervereniging om worden bemand: 

.Verkeersouders: zij helpen ons met de veiligheid buiten de school en hebben contacten met externe organisaties (VVN- verkeerstheater - politie)
.Bibliotheek ouders ; uitlenen van lees- en prentenboeken binnen de units.
.Kriebelteam: zij zorgen ervoor dat de school hoofdluisvrij blijft en treffen passende maatregelen.
Het kriebelteam controleert op hoofdluis.
Zou u de kinderen naar school kunnen sturen zonder gel en haarcreaties. En natuurlijk schoon gewassen haar. 
•Oudervereniging (OR): Zij leveren leden aan voor de werkgroep Sint, Kerst, Carnaval,  avondvierdaagse, schoolreis enz.

 

Samenvatting Jaarverslag:

Bestuursleden Het bestuur van de oudervereniging bestaat op dit moment uit 11 moeders. In het schooljaar 2020-2021 waren de volgende personen bestuurslid: Voorzitter: Karen Gries-Gerritsen Penningmeester: Dorien Geerdes Algemene bestuursleden: Ramona Freriks, Hanneke Masselink, Monique Stravers, Eefje Hesseling, Gulbahar Demirel, Gerjanne Meijerman en Angelique Jongen. In de laatste vergadering van het schooljaar 2020-2021 hebben wij afscheid genomen van Angelique Jongen als bestuurslid aangezien haar kind de school heeft verlaten. Wij zijn haar dankbaar voor haar toevoeging aan de ouderraad de afgelopen 2 schooljaren.

Na een oproep in de nieuwsbrief hebben zich 3 nieuwe enthousiaste bestuursleden aangemeld: Yvonne Velthausz, Desley Rijntjes en Esmiralda Braam-López Ruiz. Wij zijn erg blij met deze toevoeging aan de ouderraad en kijken er naar uit samen mooie activiteiten te kunnen gaan organiseren.

Kascommissie
De ouderraad heeft een kascommissie benoemd voor de jaarlijkse kascontrole. De moeders die zich daar voor in willen zetten zijn Jeanine Willemsen en Marjolein Wondergem. De kascontrole over het schooljaar 2020-2021 heeft plaatsgevonden op 26 januari 2022. De leden van de kascommissie hebben geen ongeregeldheden gevonden in de inhoud en verwerking van de administratie en deze akkoord bevonden.

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt, net als vorig schooljaar, € 15,- per kind. Voor kinderen die in januari of later instromen bedraagt de bijdrage € 5,-. De bedragen worden geïncasseerd, overgemaakt of per kas betaald. Het is zelfs mogelijk om te betalen middels een betaalverzoek. Indien gewenst kan de penningmeester ook een rekening verstrekken.  

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT