Groep 8A

Welkom op de pagina van groep 8A.


Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes of gewoon geïnteresseerd bent in de bezigheden van groep 8, zorg dan dat u aangemeld bent in Klasbord.

Daarnaast kunt u op deze site handige links vinden om te oefenen voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook is er een link toegevoegd om gericht voor de eindtoets te oefenen.

De spreekbeurt en klassendienstlijst zijn voor het gehele jaar al ingevuld, dit vindt u in het klaslokaal.

VO:
De volgende site is informatief over de verschillende scholen:
Open dagen – What's Next Achterhoek (whatsnextachterhoek.nl) 

Tijdpad VO:
November:1e gesprekken; oriëntatie rondom VO
Januari: proef IEP
Januari: aanmelden leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Januari: open dagen scholen VO
Januari: 2e adviesgesprek bespreken OKR (Onderwijskundig Rapport)
Maart: onderwijskundig rapport opsturen + aanmelden school
April: IEP eindtoets
Mei: uitslag IEP eindtoets, eventueel gesprek

Techniekdata: 
Op deze data komen de leerlingen op de fiets naar school en zijn zij later thuis (15:15 uur klaar in Silvolde).

Dinsdag 19 september
Maandag 6 november
Donderdag 10 januari (civon)
Dinsdag 5 maart
Donderdag 18 april
Maandag 24 juni

Veel kijk en leesplezier!

 


 

deze website is gerealiseerd door schoolwebsite.nu