Groep 8B

 

Welkom op de site van groep 8B

 
Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes of gewoon geïnteresseerd bent in de bezigheden van groep 8, zorg dan dat u aangemeld bent in de Klasbord.
 

Daarnaast kunt u op deze site handige links vinden om te oefenen voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook is er een link toegevoegd om gericht voor de eindtoets te oefenen.

De spreekbeurt en klassendienstlijst zijn voor het gehele jaar al ingevuld, dit vindt u in het klaslokaal.

VO:
De volgende site is informatief over de verschillende scholen. 
Open dagen – What's Next Achterhoek (whatsnextachterhoek.nl) 

Tijdpad VO

November:1e gesprekken; oriëntatie rondom VO

Januari: proef IEP
Januari: aanmelden leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Januari: open dagen scholen VO
Januari: 2e adviesgesprek bespreken OKR (Onderwijskundig Rapport)

Maart: onderwijskundig rapport opsturen + aanmelden school
April: IEP eindtoets
Mei: uitslag IEP eindtoets, eventueel gesprek


Techniekdata: Op deze data komen de leerlingen op de fiets naar school en zijn zij later thuis (15:15 uur klaar in Silvolde).

21 september

7 november

17 januari

7 maart

22 april

25 juni

Veel kijk en leesplezier!

deze website is gerealiseerd door schoolwebsite.nu