Visie van onze school

Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Daarom bieden wij hen een rijke, uitdagende speel- leeromgeving aan, waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op diverse gebieden. Spelend leren en lerend spelen staat bij ons centraal. Dit geven we vorm in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld. Hoe ouder kinderen worden, hoe groter hun belevingswereld wordt. Hier sluiten we ons aanbod op aan.

Zowel jonge als oudere kinderen zijn van nature nieuwsgierig. We vinden het dan ook belangrijk dat ze ruimte krijgen om te ontdekken en te onderzoeken. Ze krijgen die kans zowel binnen de muren van ons kindcentrum, als daarbuiten. We stimuleren hen eigen initiatieven te nemen, zelfstandig te handelen, creatief te zijn en samen naar oplossingen te zoeken en motiveren kinderen om van én met elkaar te leren. Op deze manier willen we de kinderen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheden.

Een oersterke basis in taal en rekenen vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind. Dit krijgt bij ons veel aandacht. Kindcentrum Oersprong heeft hoge verwachtingen van alle kinderen en we zien hun eigen talenten en kwaliteiten. We gunnen ieder kind alle kansen om het beste uit zichzelf te halen en hier zetten wij ons elke dag voor in. Zo zorgen we samen voor een oersterke basis voor de toekomst.