Werkwijze

Onze school werkt met PBS en Kwink. Leerlingen krijgen lessen in sociale vaardigheden en hun emoties onder woorden te brengen. Door samen één taal te spreken, begrijpen leerlingen elkaar beter. PBS zorgt ervoor dat wij positief gedrag belonen. Tevens voeren wij kindgesprekken. De kindercoach en intern begeleider begeleiden de leerkrachten in het geven van de juiste lessen en het voeren van de gesprekken. Dit onderwerp wordt regelmatig besproken in tijdens een studiedag of teamvergadering.

Oersterk in Rekenen, Taal en Lezen met moderne methodes en ICT- middelen. Oersterk betekent dat we ervoor zorgen dat uw kind een stevige basis krijgt op het gebied van rekenen, taal en lezen. Uw kind wordt bij ons uitgedaagd tot leren. In groep 1,2 en 3 wordt het leren spelend aangeboden. We werken met de nieuwste methoden; deze hebben een doorgaande lijn van groep 3 t/m 8 en worden ondersteund door ICT middelen. De leerlingen werken op papier en op Chromebooks met de verwerkings- en oefensoftware. De leerkrachten gebruiken digibordsoftware die behoort tot de methode. De leerlingen krijgen een leerkracht-gestuurde instructie, de lengte hiervan wisselt per kind. We gebruiken hiervoor het 'Expliciete directe instructiemodel'(EDI) . De leerlingen worden actief betrokken bij hun ontwikkeling. Taal, lezen en rekenen krijgt iedereen in de eigen jaargroep. In de onderbouw werken wij met onderzoekend leren en vanaf groep 5 krijgen de leerlingen bij Blink ( wereldoriënterende vakken) een vraag om te onderzoeken. Gedurende het schooljaar werken wij bij verschillende vakken groepsdoorbroken. Het proces van samenwerken en -leren vinden wij belangrijk.